کد خبر: ۴۳۵۹۵۸
تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۳۹۶ - ۰۷:۱۷ 06 June 2017
سعيد بدخش
وكيل پايه يك دادگسترى

آدمى به صرف اينكه انسان متولد ميشود فارغ از نژاد رنگ مليت عقايد جنسيت و... داراى يكسرى حقوق غير قابل سلب است كه از آن به عنوان حقوق بشر ياد ميشود.

اين حقوق بر اساس سيرتاريخى در سه نسل تعريف و تقسيم بندى گرديده است.
نخستين نسل حقوق بشر در واقع حقوق مدني و سياسي هستند ، قواعد مطروحه در اين نسل از جمله حقوقي بودند كه براي نخستين بار در نظام حقوق موضوعه به شكل حقوقي مورد شناسايي قرار گرفته و از جايگاه حقوقي برخوردار شدند. نسل اول حقوق مدني و سياسي حقوق بنياديني چون حق حيات، آزادي عقيده، آزادي بيان، اجتماع، امنيت و ضمانت‏هاي قضايي را در بر مي‏گيرد.
 
نسل دوم حقوق بشر، كه پيدايش آن از  لحاظ تاريخى به جنگ جهانى دوم برميگردد حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است. برخي از حقوق اقتصادي و اجتماعي مانند تأمين اجتماعي، كار، سطح مناسب زندگي و آموزش كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر١٩٤٨ بر شمرده است، در اين گروه جاي مي‏گيرد.
 
 و اما در دهه‌هاي اخير از نسل سوم حقوق بشر سخن به ميان امده  است. حقوقي كه در برخي از قطعنامه هاي سازمان ملل متحد، برنامه ريزي اوليه تعدادي از معاهدات و در منشور آفريقايي حقوق بشر و ملتها از آن ياد شده است. در «حقوق جمعي» واژه اي است كه به نسل سوم حقوق بشر اطلاق مي شود. از ميان حقوقي كه در اين نسل و در واژه مزبور كارايي دارند، مي توان به حق توسعه، حق برخورداري از محيط زيست سالم و حق صلح اشاره كرد. اندشمندان ، نسل جديد حقوق بشر را شامل محيط زيست، توسعه، صلح، ميراث مشترك بشريت، ارتباطات و كمكهاي بشردوستانه مي داند.

محيط زيست بهمراه حق توسعه از مهمترين شاخه هاى نسل سوم هستند كه متاسفانه در ايران ساز و كارهاى مناسب جهت حفظ آن از جمله وضع قوانين كارآمد و از همه مهمتر اجراى دقيق آن وجود ندارد.
هرچند در اصل ٥٠ قانون اساسى قانونگذار تمام قد اين حق را محترم شمرده ولى بايد پذيرفت كه اين حق در قامت نسل سوم حقوق بشر هنوز در ايران متولد نگرديده و به مانند نسل اول و دوم حقوق بشر مورد مطالبه قرار نميگيرد هرچند بعضا نشانه هايى از تمايل جامعه به اين حقوق منجمله در موضوع درياچه اروميه مشاهده ميشود .
امروز (١٥ خرداد برابر با ٥ژوئن) مصادف با روز جهانى محيط زيست فرصتى مناسب است تا اين حق كه از حقوقى است كه نه تنها مرتبط به همه افراد بلكه به نسل هاى آينده نيز متعلق بوده مورد حمايت ويژه حاكميت و نيز مورد مطالبه گرى جامعه قرار گيرد  به ويژه آنكه  اين حقوق  از دايره حساسيت سياسى حكومتها خارج است و حتى در منشور حقوق بشر اسلامى(قاهره ١٩٩٠) نيز ردپايى از آن يافت ميشود.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار