کد خبر: ۴۵۹۵۳۵
تاریخ انتشار: ۲۴ تير ۱۳۹۶ - ۰۷:۳۵ 15 July 2017
محمدمهدی راضی
یزد که بعداز  رم پاریس لندن قاهره واستانبول , ششمین شهرجهانی است چرافاقد موزه هنرهای معاصراست ؟ شهر یزد این گنجینه پرافتخار وباارزش که دارای ظرفیت های گوناگون فرهنگی هنری  ,  بویژه درعرصه هنرهای تجسمی است وهنرمندان نجیب وپرافتخاری رادردل خوجای داده چرااز موزه هنرهای معاصر بی نصیب است؟ چراشهری که مهدهنرهای بومی است وجهان هنربه آن افتخار می ورزدازموزه هنرهای معاصر بی بهره است؟ چراشهر بی نظیر خواجه غیاث الدین نقشبند یزدی فاقدموزه هنرهای معاصراست؟این موضوع واقعا ناراحت کننده است وهنرمندان هنرهای تجسمی یزد را نگران کرده است. متاسفانه سالهاست که به هنرمندان این دیار قول وقرارداده اند که موزه هنرهای معاصر تاسیس میشود اماهنوزکه هنوزاست هیچ خبری نیست. موزه هنرهای معاصر که میتواند مکانی وفضایی  پویا درمناسبات مهم وماندگار ابداعات هنری وفضایی برای تبادل اثارفاخر هنرمندان تاثیرگذارجهان وپایگاهی برای تبادل اندیشه های ناب هنری معاصرباشدوهمچنین گنیجینه ای برای نگهداری اثارجاودان هنرمندان بویژه هنرمندان پرافتخاروپرتلاش یزدی باشد هنوزازوجودآن خبری نیست واین شکل درشرایط کنونی برای یزد درست نیست. قطعا وجودموزه هنرهای معاصریزد دراین شهرجهانی خواسته همه هنرمندان است که بارها وبارها هنرمندان نجیب یزد به این موضوع پراهمیت دردوره های مختلف اشاره کرده اند امامتاسفانه تاکنون هیچ عکس العملی وجودنداشته است. این حقیر بعنوان عضوکوچکی ازجامعه هنرمندان یزد وبه عنوان یک خادم ازرییس جمهورمحترم ازوزیرمحترم فرهنگ وارشاداسلامی ازمسولین محترم استان بویژه امام جمعه محترم استاندارمحترم , شورای شهر محترم , مدیرکل محترم فرهنگ وارشاداسلامی , شهردارمحترم وریاست محترم سازمان فرهنگی ورزشی اجتماعی یزد , واقعا تقاضادارم برای این موضوع فکری جدی داشته باشند تابتوانیم افتخاردیگری برای یزدو یزدیهای نازنین و باافتخار رقم بزنیم .
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار