کد خبر: ۴۸۰۴۰۵
تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۷ 19 August 2017
 محمدمهدی راضی
بحث درمورد کم وکیف نقاشیخط مفصل است چراکه این هنرناب ایرانی خود ,تخصصی است وبخاطرویژگی هایش وماهیتش خودش راازدیگرهنرهاجداومستقل میکند دراینجاست که اثر نقاشیخط دارای شناسنامه ای خاص میشود وبه جهت مبانی ومبادی تخصصی اش خوراازدیگرهنرهاتفکیک میکند وبه گرایشهاومکاتب وسبکهای خاصی میرسد.
قاعدتا دراین گستره افرادمختلفی باروشهای مختلف وایده های مختلف ورویکردهای متفاوت ودانشهای گوناگون به این مهم میپردازند وابداعاتی  رارقم میزنندکه بادانش نقاشی , طراحی , طراحی حروف وخوشنویسی به خروجی های متفاوتی دست میابند.
این تحولات درهنرمعاصر بخوبی قابل درک است.
این روند رامیتوان دراثارافرادی چون :فرامرزپیلارام ,حسین زنده رودی , محمداحصایی , رضامافی , نصرالله افجه ای , جلیل رسولی , منصوره حسینی وقربانعلی اجلی میتوان دید.
امااین تحول به اینجاختم نمیشودوبه دنبال آن میتوان به هنرمندان دیگری درادامه به آن اشاره کرد که ایده های جدیدی رادراثارخودبه ارمغان اورده اند که میتوان به این هنرمندان اشاره کردازجمله :
 , علی شیرازی , علی اکبرمیخک , صداقت جباری , حسین کاشی زاده , امیرصادق تهرانی , حسین نوروزی , سیدعبدالله حاج سیدحسن , محمدمهدی راضی , خلیل کویکی , بهرام حنفی , علیرضاکرمی , احمدمحمدپور, عین الله صادق زاده ,  محمدرضاشفیعی , محسن سلیمانی , مهران بهزادی , علی تن , مهدی فلاح , عظیم فلاح ,سانازالبرزی ,اسرافیل شیرچی و... نامبرد.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار