پرده‌ی اول: چند ماه قبل ... مراسم اسکار نزدیک است و فرهادی با فیلم فروشنده در اسکار حضور دارد. مدتی مانده به اسکار، فرهادی به یکباره نامه‌ای در مورد "گورخواب‌ها" منتشر میکند و از فقر گسترده در ایران انتقاد میکند. این نامه در رسانه‌های سراسر جهان بازتاب بسیار زیاد دارد. چندی بعد، فرهادی اسکار را میگیرد.

پرده‌ی دوم: زلزله‌ای سنگین قسمتی از کرمانشاه را ویران‌ میکند و بسیاری زیر آوار جان می‌دهند. اهالی رسانه منتظر واکنش اصغر فرهادی هستند‌ اما او هیچ واکنشی نشان نمیدهد! نه متنی، نه نامه و مصاحبه‌ای در این باب. در آن زمان، هیچ فستیوالی در پیش نبوده است!

پرده‌ی سوم: مراسم بفتا نزدیک است. بفتا امروز نامزدهایش را اعلام کرد و نام فیلم فرهادی (فروشنده) در میان نامزدهاست. فرهادی بار دیگر به یکباره نامه‌ای منتشر کرده در باب تحلیلِ تجمعات اعتراضی مَردم در روزهای گذشته. سوالی که در ذهن همه ایجاد شد این بود که چرا این نامه‌ی گنگ و محافظه‌کارانه، همان روزهای گذشته هم‌زمان با تجمعات منتشر نشد و چرا پس از فروکش کردن تجمعات و دقیقا همزمان با اعلام نامزدهای بفتا منتشر گشت.

نکته اینجاست که از این پس از "زلزله" می‌خواهیم زمانی رخ دهد و از زلزله‌زدگان میخواهیم زمانی زیر آوار جان بدهند که فستیوالِ بین‌المللی مهمی در پیش باشد، آنوقت احتمالا "به یکباره" به چشم خواهند آمد‌!

منبع: کات