وی افزود:در رایزنی که با حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور داشتیم. وی تقاضا داشت این طرح سوال به مدت 3 روز مسکوت بماند تا دولت با کار کارشناسی نرخ جدیدی برای خرید گندم از کشاورزان تعیین کند.

نماینده مردم زنجان در مجلس تصریح کرد: به همین دلیل علی‌رغم اینکه نمایندگان در مطرح شدن سوال از رئیس جمهور اصرار داشتند قرار شد که این طرح سه روز مسکوت مانده و اگر اتفاقی نیفتاد دوباره این طرح سوال به جریان بیفتد.

عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس تصریح کرد: نمایندگان معتقدند که باید نرخ خرید تضمینی گندم از کشاورزان بین 2 هزار تا  2 هزار و 200 تومان تعیین شود که امیدواریم در سه روز آینده دولت با کار کارشناسی این موضوع را حل و فصل کند.