وی درباره دلیل استعفای نمایندگان استان اصفهان ، اظهار داشت: نمایندگان به دلیل حذف پروژه‌های آب رسانی استان اصفهان از ردیف‌های بودجه سال آینده، نامه‌ای را تدوین و در آن استعفای خود را اعلام کردند.

نماینده مردم فریدون‌شهر در مجلس تصریح کرد: نمایندگان در انتظار سپری شدن مراحل قانونی استعفای خود هستند.

گفتنی است استان اصفهان در مجلس 18 نماینده دارد.

گفتنی است طرح انتقال آب کوهرنگ به استان یزد که برای مصارف آب شرب یزدی ها موردبهره برداری قرار می گیرد دهها بار توسط مردم شرق استان اصفهان مورد حمله قرار گرفته و تخریب شده است. در این میان نیز دریغ از اعتراضی شدید توسط نمایندگان استان یزد در قبال اینگونه تحرکات جای بسی تامل دارد!

تلنگری به نمایندگان استان یزد: استعفای دسته‌ جمعی ۱۸ نماینده اصفهان در مجلس بخاطر آب +عکس