معرفي يزد به عنوان پايتخت شهرهاي پايدار جهان

کنفرانس بين‌المللي شهرهاي پايدار جهان كه از ديروز با حضور رييس بنياد جهاني انرژي و 72 نفر از نمايندگان شهرهاي پايدار جهان به ميزباني يزد، شهر ميراث جهاني آغاز شده بود، امروز و در دومين روز خود با اهداي جايزه به طرح‌های برگزیده و معرفي يزد به عنوان پايتخت شهرهاي پايدار جهان به كار خود پايان داد.

در اين روز «علی اصغر سمسار یزدی» عضو هیات علمی دانشگاه یزد و دبیر کانون تفکر آب استان، «رضا امراللهی» رییس پژوهشکده پرتو فرآیند و «جعفر امین مقدم» دبیر کل همایش به ايراد سخن پرداختند و در ادامه طرح‌های برگزیده در بخش‌هاي زمین(خاک)، آب و آتش معرفي و با اهداي جايزه، تجليل شدند.

همچنين در روز پاياني اين كنفرانس، طرح‌هاي برگزيده بخش‌هاي هوا و جوانان معرفي و با اهداي جوايز ويژه شهرها و جوامع پایدار از آنها تجليل شد.