بارورسازی ابرهای هیچ هزینه کلانی ندارد

«فریدگلکار» با بیان این که ارتباط بارورسازی ابرها با تولید آب یکی از مهمترین چالش‌های ایجاد شده در راستای بهره‌مندی از این تکنولوژی است، اظهار کرد: اگر انجام این عملیات منجر به افزایش یک درصدی بارش‌ها شود، همه هزینه‌ها جبران شده و بی هوده نیست‌ .

وی با اشاره به این که بارورسازی ابرها اقدامی کاملا علمی است که پیامدهای مثبت زیادی برای کشور به همراه دارد، افزود: افزایش باران با استفاده از بارورسازی ابرها در همه جای دنیا ثابت شده است .

مدیر مرکز ملي مطالعــات و تحقیقات باروري ابرها با اشاره به این که در کشورهای خارجی بارورسازی ابرها توسط بخش خصوصی انجام می شود، گفت: در کشور ما هیچ هزینه کلانی برای بارورسازی ابرها انجام نشده و در سایر کشورها هم انجام نمی‌شود .

وی با بیان این که بسیاری از کشورهای کم باران برای جبران کم آبی از روش های بارورسازی ابرها استفاده می کنند، تصریح کرد: این کشورها برای بهره مندی از ثروت، این هزینه ها را متحمل می شوند .

گلکار در ادامه اظهار کرد: در کشور برای مدیریت آب به بارورسازی ابرها نیاز داریم و باید این طرح به صورت مستمر انجام شود .

وی با اشاره به این که ایران پتانسیل انجام عملیات بارورسازی با استفاده از توان داخلی را دارد، خاطرنشان کرد: کشورهای اطراف ایران این پتانسیل را ندارند بنابراین به حمایت کشورهای پیشرفته نیاز دارند .

این مسئول در پایان گفت: بارورسازی ابرها اقدامی طبیعی است و هیچ چیزی جز تشدید آنچه که در طبیعت رخ می دهد نخواهد بود .