معاون اجتماعی وزارت بهداشت:
سلامت بدون مشارکت اجتماعی امکان پذیر نیست

سید محمد هادی ایازی گفت: سلامت بدون مشارکت اجتماعی امکان پذیر نیست چرا که سهم مدیران نظام سلامت در سلامت مردم تنها ۲۵ درصد است و ۷۵ درصد مابقی به مشارکت اجتماعی مردم در امر سلامت بستگی دارد.

وی افزود: دومین مسئله‌ی حائز اهمیت در حوزه سلامت، تقویت همکاری‌های بین بخشی در دستگاه‌ها به منظور ارتقاء اجتماعی شدن سلامت است.

تاکید بر افزایش سواد سلامت مردم
معاون اجتماعی وزارت بهداشت بر ضرورت افزایش سواد سلامت مردم تاکید کرد و ادامه داد: با افزایش سواد سلامت مردم نه تنها بیماری‌ها و هزینه‌های ناشی از بیماری کاهش می‌یابد بلکه با تحقق این امر، از گسترش بی رویه‌ی بیمارستان‌ها نیز جلوگیری می‌شود.

وی اظهار داشت: بسیاری از کشور‌های توسعه یافته بر این باور هستند که با افزایش سرانه سواد سلامت بین مردم، نیازی به گسترش بیمارستان‌ها نیست و در صورت بیماری فرد باید خانه فرد را به محل درمان وی تبدیل کرد.