برگزاری طرح ابتکاری اردوي درون مدرسه‏‌اي در دبستان ابوطالب يزد

«مصطفي زارع» در این باره افزود: دانش‏‌آموزان در این ارودی دورن مدرسه‎‎ای به صورت آزادانه در محيط مدرسه چادر زده و پخت غذاهاي محلي و اجراي بازي‏‌هاي بومي را تجربه کردند.

به گفته وی، 306 دانش‏‌آموز پايه اول تا ششم ابتدايي این دبستان در اين اردوی درون مدرسه‎‎ای با توجه به ضريب امنيتي بالاتر نسبت به بيرون از مدرسه شركت كردند.

مدير مدرسه ابوطالب در مورد اقدامات صورت گرفته در اين مدرسه نیز گفت: توان حداكثري خود را براي ارتقا كمي و كيفي آموزشي در مدرسه بكار گرفتيم به نحوی که اين مدرسه كه تقريبا فرسوده بود را احيا كرديم.

وي از نيازهاي آموزشي اين مدرسه به ضرورت تجهيز كلاس ها به تخته هوشمند اشاره کرد و افزود: بخش‏‏‌هاي مختلف مدرسه از جمله ميز و صندلي‏‌ها فرسوده است و نيازمند حمايت مالي بيشتر براي ارائه خدمات بهتر به دانش‏‌آموزان هستيم.

«عليرضا نعيم آبادي» يكي از معلمان و پيشنهاد دهنده طرح برگزاری این اردوهاي درون مدرسه‏‌اي، هدف از برگزاري اين اردو را افزايش نشاط و شادابي دانش آموزان و ارتقاء روحيه آنان براي بالا بردن كيفيت آموزشي عنوان كرد.

به گفته وی، دانش‏‌آموزان در اين اردو زندگي آزادانه و استقلال را تجربه کردند.