همدلی مردم شهرستان خاتم برای آزادی زندانیان

افشون مدیرعامل ستاد دیه استان یزد گفت: چهارمین جشن گلریزان شهرستان خاتم در سال جاری با حضور مسئولان و خیرین شهرستان برگزار و مبلغ ١٣٠میلیون تومان توسط خیرین این شهرستان برای آزادی ١٠ زندانی جرائم غیرعمد شهرستان جمع آوری شد.

افشون افزود: در حال حاضر ١٠ زندانی جرائم غیرعمد محکوم شهرستان در زندان هستند که منتظر یاری مردم نوعدوست وخیر شهرستان می باشند.

وی بیان کرد: برای آزادی این زندانیان یک میلیارد و ۴٠٠میلیون تومان نیاز است که با کمک خیرین شهرستان خاتم ١٣٠میلیون تومان جمع آوری شد .

افشون تصریح کرد: درسال گذشته ١۴زندانی جرائم غیرعمد محکوم مالی شهرستان خاتم با نیاز مالی ۴٠٠میلیون و۴۵٠هزار تومان باکمک خیرین زمینه آزادی آنان فراهم شد وبه آغوش خانواده خود برگشتند.