عضو هيات علمي دانشگاه یزد
ممنوعیت استفاده از ظروف پلاستیکی در دانشگاه یزد

عضو هيات علمي دانشگاه آزاد يزد گفت: متاسفانه هر ايراني سه و نيم برابر مردم ديگر کشورها پلاستيک و ظروف يک بار مصرف استفاده ميکنند
خانم دکتر پيغمبري افزود: از سوي ديگر تجزيه ظروف پلاستيکي و يک بار مصرف نيز بيش از 200 سال طول ميکشد و اين مواد قبل از تجزيه مانع نفوذ آب به زمين مي شوند.
وي اظهار داشت: بخشي از سونامي سرطاني که در دنيا شاهد آن هستيم ناشي از همين افزايش مصرف پلاستيک است.
پیغمبری گقت: با دستور وزير آموزش عالي استفاده از اين ظروف در دانشگاهها ممنوع شده است.
معاون دانشجويي دانشگاه يزد هم گفت: از ابتداي مهر ماه امسال بسته ليوان و قاشق و چنگال مورد نياز مورد نياز دانشجويان به آنان داده خواهد شد تا از ظروف يک بار مصرف استفاده نکنند.
صادقيان شاهي افزود: بجز اين از حالا استفاده از ظروف يک بار مصرف در سلف سرويس و خوابگاههاي دانشجويي نيز محدود شده و به جاي آن از ظروف يک بار مصرف با پايه گياهي استفاده ميشود
وی اظهار داشت: علاوه بر دانشگاهها و مراکز آموزش عالي که پيشقدم ممنوعيت آن شده اند از دو سال قبل در دستور دبير خانه سبک زندگي استان هم بوده است.
مسئول دبير خانه سبک زندگي استان یزد هم گفت: تاکنون دوهمايش با موضوع سبک زندگي در استان داشته ايم که دستور کار اصلي آن ممنوعيت استفاده از ظروف يک بار مصرف بوده است.
دهقان گفت: دراین راستا اسفند ماه نيز سومين همايش سبک زندگي را با موضوع محدود کردن استفاده از ظروف يک بار مصرف برگزار خواهيم کرد.