بازپس‌گیری ۷۰ هزار متر زمین ‌از یک موسسه آموزشی در یزد با دادستانی

غلامعلی دهشیری در چهارمین نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان یزد اظهار داشت: اگر به موقع در خصوص بازپسگیری اراضی واگذار شده که طرح مصوب آنها اجر نشده اقدام نشود، مصداق ترک فعل‌هایی است که می‌تواند جرم محسوب شود و دستگاه قضایی نیز در این زمینه هیچ گونه مماشات و مسامحه‌ای را نمی‌پذیرد.

وی با اشاره بازپس‌گیری یک قطعه زمین از یک موسسه آموزشی که اخیراً صورت گرفت، اظهار داشت: حدود 70 هزار متر زمین، نزدیک به 12 سال به یک موسسه واگذار شده و این موسسه نیز در این مدت هیچ اقدامی برای اجرای طرح خود نداشته و اخیرا درصدد بوده که حتی بخشی از بلوار مجاور را نیز به زمین در تملک خود اضافه کند که دادستانی یزد وارد قضیه شد و این زمین را به بیت المال عودت داد.

این مقام قضایی از رؤسای ادارات متولی زمین خواست تا در صورت عدم اجرای طرح،بر روی زمین‌های واگذاری براساس قانون، ضمن اعلام موارد از طریق دادستانی‌ها، نسبت به حفظ حقوق بیت‌المال، اقدام لازم در راستای اعاده آنها و رفع تصرف وفق مقررات قانونی اقدام کننده از اراضی را، خلع ید کرده و قرارداد واگذاری را ابطال کنند.

وی افزود: این امر بر حسب مفاد قرار داد واگذاری نیاز به پیگیری حقوقی و رسیدگی‌های زمانبر محاکم ندارد.