اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: یزد
اذان صبح
۰۴:۴۳:۱۱
طلوع افتاب
۰۶:۱۱:۱۰
اذان ظهر
۱۲:۵۰:۵۰
غروب آفتاب
۱۹:۲۹:۴۶
اذان مغرب
۱۹:۴۶:۵۸