اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: یزد
اذان صبح
۰۴:۴۵:۴۶
طلوع افتاب
۰۶:۱۳:۱۴
اذان ظهر
۱۲:۵۱:۱۰
غروب آفتاب
۱۹:۲۸:۲۲
اذان مغرب
۱۹:۴۵:۳۰