استاندار یزد بر راه اندازی هرچه سریعتر سامانه حمل و نقل استان در سال جاری تاکید کرد.
امروز در بازار تهران هر سکه تمام بهار آزادی 11 میلیون و 790 هزار ریال قیمت گذاری شد.
صفحه  از ۸۱۱