چرایی تعهد و مسئولیت
شرکت گاز استان یزد موفق به کسب گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتری شد.
رویت شی ء نورانی در آسمان برخی نقاط استان یزد
تعدادی از شهروندان نقاط مختلف استان از رویت یک شی ء نورانی در آسمان در شب گذشته خبر دادند.
یخ زدن دکل فرستنده پرقدرت ایستگاه وزانه در بانه كردستان طی بارشهاي اخير
صفحه  از ۱۶۹۷