در مسابقات کشتی پیشکسوتان کشور در تبریز کشتی گیر قزويني فوت كرد .
استقلال این هفته در جلسه هیات مدیره به این نتیجه رسیده که بازی به بازی منتظر نتیجه باشدو بعد در مورد منصوریان تصمیم بگیرد.شما بشنوید اولین باخت ممکن است به برکناری منصوریان برسد . تصیمی که به نظر می رسد با توجه به مشکلات استقلال خیلی غیرکارشناسانه نباشد.
رئیس هیئت فوتبال استان یزد گفت: تکلیف تیم فولاد یزد تا دو سه روز آینده مشخص می‌شود.
صفحه  از ۴۸۲